Zarząd

Zarząd spółkiAktualnie Spółka jest reprezentowana przez Zarząd w składzie:
Tomasz Gajewski – Prezes Zarządu