Zakład produkcyjny

Zakład ProdukcyjnyW 2012 roku uruchomiono zakład produkcyjny granulatu energetycznego w Jordanowie Śląskim. Doskonała lokalizacja oraz zastosowanie nowoczesnej technologii sprawiło, że z roku na rok wydajność zakładu stale się zwiększała. Obecnie wynosi ona ok. 50 000 ton peletu na rok. W 2016 roku wydajność może sięgnąć 60 000 ton.

W 2016 roku Spółka planuje rozbudowę zakładu polegającą na budowie kompleksu obiektów suszarniczo-magazynowych wraz z budynkiem laboratoryjno-technicznym.
Inwestycja ta pozwoli na rozbudowanie już rozpoczętej działalności gospodarczej w zakresie handlu zbożami i umocni pozycję Spółki na rynku krajowym.