Działalność

Przedmiot działalnościGłównym przedmiotem prowadzonej działalności Spółki DM CELUS Spółka z o.o. jest produkcja peletu (materiału opałowego) ze słomy i siana (16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania).
Surowce do produkcji peletu są dostarczane przez przedsiębiorców rolnych i rolników indywidualnych. Spółka prowadzi politykę elastycznej współpracy z dostawcami surowca.
Spółka prowadzi podstawową działalność przemysłową na podstawie posiadanych wszystkich wymaganych prawem pozwoleń sektorowych. Działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanych pozwoleń.

W 2015 roku spółka wykorzystując dotychczasowe kontakty z gospodarstwami rolnymi rozszerzyła swoją działalność o handel zbożami.

DM Celus Sp. z o.o. posiada zorientowaną na rozwój, wykwalifikowaną załogę. Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia to rezultat przyjętej strategii personalnej, której celem jest wprowadzenie nowych standardów wydajności pracy oraz ciągłe dostosowywanie Spółki do konkurencyjnego rynku.

Pomimo faktu, że w 2014 gospodarka narodowa pozostawała w fazie pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego, Spółka odnotowała wzrost skali działalności, czego przejawem był wzrost obrotów i zysków.