DM CELUS Spółka z o.o.


Głównym przedmiotem prowadzonej działalności Spółki DM CELUS Spółka z o.o. jest produkcja peletu (materiału opałowego) ze słomy i siana (16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania).

Surowce do produkcji peletu są dostarczane przez przedsiębiorców rolnych i rolników indywidualnych. Spółka prowadzi politykę elastycznej współpracy z dostawcami surowca.

Spółka prowadzi podstawową działalność przemysłową na podstawie posiadanych wszystkich wymaganych prawem pozwoleń sektorowych. Działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanych pozwoleń.